Komentet e Ambasadori ITO mbi masat e marra kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19)

2020/3/30
Më datë 28 mars, “Albanian Daily News” publikoi komentet e Ambasadorit ITO mbi masat e marra kundër përhapjes së koronavirusit (Covid-19).